1. Agencja Reklamy PIXEL Dariusz Soboń jako administrator Strony przykłada szczególną wagę do ochrony Państwa prywatności i przetwarza Państwa dane zgodnie z obowiązującym prawem, a w szczególności z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) znanym popularnie pod skrótem RODO.
 2. Administratorem Państwa danych osobowych jest Dariusz Soboń prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Agencja Reklamy PIXEL Dariusz Soboń. Mogą Państwo kontaktować się z administratorem poprzez adres e-mail: kontakt@reklamypixel.pl lub pod adresem korespondencyjnym: ul. Henryka Sienkiewicza 27, 78-100 Kołobrzeg
 3. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:
  1. realizacji zawartych z Państwem umów – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO
  2. wypełnienia obowiązków prawnych, w szczególności z zakresu prawa podatkowego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
  3. w uzasadnionym interesie nas jako Administratora danych oraz podmiotów trzecich tj. dla zapewnienia prowadzenia korespondencji, dla celów analitycznych dot. korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej, zapewnienia lepszego doboru treści wyświetlanych w serwisie (także poprzez profilowanie), marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora osób trzecich (w tym poprzez wykorzystanie plików cookies), dochodzenia i obrony przed roszczeniami, rozpatrywania reklamacji oraz zapewnienia możliwości wykazania postępowania zgodnego z prawem, w szczególności z RODO – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO
 4. Państwa dane będą przekazywane innym podmiotom wyłącznie w związku z realizacją usług na rzecz Państwa. Mogą to być w szczególności: osoby zatrudnione u Administratora, dostawcy usług w zakresie hostingu, poczty elektronicznej, firmy pocztowe i kurierskie, firmy transportowe, dostawcy oprogramowania, firmy zapewniające obsługę IT, podwykonawcy Administratora, a także dostawcy usług prawnych oraz księgowych.
 5. Jeżeli zawrą Państwo z nami umowę, Państwa dane będą przetwarzane do czasu przedawnienia związanych z tym wzajemnych zobowiązań cywilnoprawnych oraz podatkowych. Państwa dane osobowe związane z korzystaniem z plików cookies będą przetwarzane do czasu ich usunięcia z Państwa urządzeń lub zablokowania w ustawieniach przeglądarki. W pozostałych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane przez okres 1 roku.
 6. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania.
 7. Mają Państwo prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w przypadkach, o których mowa w art. 17 i 18 RODO (w szczególności, gdy uważają Państwo, że dane przetwarzane są niezgodnie z prawem).
 8. W przypadkach, w których Państwa dane przetwarzane są w celu realizacji naszego uzasadnionego interesu, mają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania: w każdym przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się dla celów marketingu bezpośredniego oraz ze względu na Państwa szczególną sytuację, w pozostałych przypadkach.
 9. W przypadku Państwa danych przetwarzanych w systemie informatycznym w celu realizacji umowy, mają Państwo do otrzymania kopii swoich danych w powszechnie używanym formacie, a także przekazania ich do innego wskazanego administratora.
 10. Jeżeli uważają Państwo, że Państwa dane przetwarzane są niezgodnie z prawem mają Państwo prawo do skontaktowania się z nami pod adresem e-mail: kontakt@reklamypixel.pl lub wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy z Państwem.

Zaufali nam

 
Miasto Kołobrzeg
Uzdrowisko Kołobrzeg
PSB Mrówka
4Fun TV
Samsung
Zdrojowa Hotels
Polsat
Volkswagen
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
OpenFinance
Hortulus Dobrzyca Ogrody Tematyczne
Futurebody Paweł Jabłoński
OXIMO
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu
Hotele Nadmorskie
Arka Medical SPA
Akces Fit Spa
Klimatex
PGNiG
Radio Zet
UAM Poznań
Hosso
e-Kg
Cermag
Helen Doron English
Autoland
Navigator
Osiedle Polanki
NAT
Intermarche
Solar
Wólczanka
Dolina Noteci
BL Serwis
MKP Kotwica Kołobrzeg
Pozbruk
50Style
Amberline
Diva Spa
Mirpol